conf2013.jpg
ПРОГРАМА
 
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ:
здобутки, розвиток та перспективи»
 
на тему
“Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях”
 
23-25 жовтня 2014 року
 

МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ є впровадження інноваційних здобутків за напрямом медичної психології, психіатрії та психотерапії. Навчання ефективним методикам психотерапевтичного впливу. Ознайомлення із новими можливостями фармакологічного лікування граничних станів. Спілкування у професійному колі та обмін особистим досвідом. Формування та поглиблення професійної ідентичності спеціалістів, що в своїй роботі використовують методи психологічного та психотерапевтичного впливу.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.     Методи кризової медико-психологічної допомоги в умовах надскладної соціально-політичної ситуації;
2.     Світові тенденції розвитку медико-психологічної та психотерапевтичної практики;
3.     Новітні підходи до диференційної діагностики психічних розладів, психосоматичних захворювань та коморбідних станів. Питання психодіагностики;
4.     Ефективне використання фармакотерапії при роботі із пацієнтами з межовими станами;
5.     Психологічна безпека лікаря під час виконання професійних обов’язків;
6.     Організація надання медичної допомоги з використанням методів психологічного та психотерапевтичного вплив у лікувально-профілактичних закладах.

 

ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Лікарі-психологи, психіатри, психотерапевти, наркологи, сексологи, невропатологи, сімейні лікарі,  лікарі терапевтичного та хірургічного профілю, акушери-гінекологи, педіатри,  організатори системи охорони здоров’я, судові психолого-психіатричні експерти, психологи тощо.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

23 ЖОВТНЯ 2014 р. (четвер)

9.00-10.00

Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

(Київський міський будинок учителя)

10:00-10:30

Відкриття конференції. Вітальне слово.

10:30-10:45

Максименко Сергій Дмитрович

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Теорія  психології  нужди

10:45-11:00

Битенский Валерий Семенович

зав. кафедри  психіатрії, наркології  з курсом медичної психології Одеського державного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

Феномен "коллективной травмы" населения Украины как результат разрушения базовой концепции социальной жизни обывателя - главенство "авторитарной совести" (содержания понятий и основные направления изучения).

11:00-11:15

Маркова Маріанна Владиславівна

професор кафедри сексології і медичної психології, учений секретар Вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор

Інформаційно-психологічна війна як макросоціальна кризова ситуація. Чого чекати, як вижити?

11:15-11:30

Чабан Олег Созонтович

професор кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор

Запит дня: стресові та післястресові розлади

11:30-11:45

Кожина Ганна Михайлівна

зав. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського Національного медичного університету, академік АН ВО України,  доктор медичних наук, професор

Психообразование как неотъемлемая составляющая психосоциальной реабилитации

11:45-12:00

Коростій Володимир Іванович

професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського Національного медичного університету, доктор медичних наук

Современный взгляд на проблему тревожно-депрессивных расстройств и суицидального поведения

12:00-12:15

Мойсеєнко Валентина Олексіївна

доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, дійсний член ERA-EDTA (Європейської асоціації нефрології, діалізу і трансплантації) та ISN (Міжнародного товариства нефрологів).

Психосоматичні аспекти надання гемодіалізної допомоги пацієнтам-переселенцям з термінальною нирковою недостатністю

12:15-12:30

Старовойтов Андрей Валерьевич

к.психол.н., Директор лаборатории системно-аналитической арт-терапии (КГУ), г.Ялта, Крым

Символы и метафоры психологической травмы в системной арт-терапии

12:30-12:45

Науменко Галина Миколаївна

к.мед.н., викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Современные подходы к адаптации ребенка в детском коллективе

12:45-13:15

Перерва на каву

13:15-13:30

Сергацкий Георгий Иванович

Доктор технических наук

Изнанка любви или опыт трепанации греха

13:30-13:45

Аймедов Костянтин Володимирович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології Одеського національного медичного університету, Головний позаштатний спеціаліст управляння охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації за спеціальністю «судово-психіатрична експертиза».

Вивчення сприйняття одиниці часу і його характеристик в психології

13:45-14:00

Шевченко-Битенский Константин Валериевич

Врач-психиатр, магистр психиатрии, аспирант ОНМедУ

Ноогенные тревожные и депрессивные расстройства - дискурсивный триггерный механизм формирования психосоматических и невротических заболеваний.

14:00-14:15

Короленко Володимир Васильович

кандидат медичних наук, начальник управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації

Уроки і перспективи реформ охорони здоров'я в часи системної кризи: концепції, стратегії, практика

14:15-14:30

Божук Богдан Степанович

кандидат медичних наук, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів», Головний позпштатний медичний психолог Департаменту  охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації

Досвід надання кризової медико-психологічної допомоги

14:30-14:45

Бежук Юрій Михайлович

кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету

Спосіб раннього виявлення соматизованого розладу в загальномедичній практиці із застосуванням анкети

14:45-15:00

Касьянова Анастасія Юріївна

кандидат медичних наук, викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, лікар-психолог ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»

Медико-психологічна оцінка якості життя дорослих пацієнтів з прооперованими вродженими вадами серця

15:00-15:15

Прыгунов Георгий Юрьевич

арт-терапевт практик, аддиктолог, член Восточно-Европейской Ассоциации Арт-терапии, (София, Болгария), научный консультант Лаборатории системно-аналитической арт-терапии (КГУ г.Ялта), Президент БО "ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ СОЮЗ "ЗДРАВО"

Терапевтический ресурс архетипических образов безумной мудрости» (профилактика синдрома эмоционального выгорания, смехо-клоунотерапия в работе с болеющими и их близкими, для профессионалов и волонтеров)

15:15-15:30

Поліщук Микола Андрійович

кандидат медичних наук, лікар Клініки хрономедицини «Резонанс»

Хронотерапія – інноваційна хрономедична технологія відновлення здоров'я та лікування хронічних захворювань

15:30-15:45

Сюсюка Володимир Григорович

доцент кафедри акушерства і гінекології Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент

Оценка взаимосвязи уровня тревожности и гормонального профиля у беременных с угрожающим абортом

15:45-16:00

Плетка Ольга Тарасівна

м. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація»

Гендерно-рольова поведінка молоді: особливості та тенденції сучасності

16:00-16:30

Перерва на каву

16:30-17.30

Круглий стіл (Дискусія)

(кафедра загальної і медичної психології НМУ імені О.О.Богомольця)

24 ЖОВТНЯ 2014 р. (п’ятниця)

9:30-10:00

Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

(кафедра загальної і медичної психології НМУ імені О.О.Богомольця)

10.00-12.30

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ:

(кафедра загальної і медичної психології НМУ імені О.О.Богомольця)

Панченко М.С. Психологічні особливості хворих з соматичною патологією та кардіоваскулярний ризик

Курбатская Н.Б. Применение метода гипнотерапии в комплексном лечении посттравматического стрессового расстройства

Яковлева Н.Ю. Медико - психологічна допомога при тривожних розладах у військовослужбовців та населення

Папета О.В. Залучення дітей з психосоматичними захворюваннями до занять в театральній студії «Майстерня радості» як  метод терапії, що створює підґрунтя для їх соціалізації та адаптації до оточуючого середовища»

Вронська В. М. Формування психологічної компетентності медичних сестер для успішного виконання професійних обов’язків

Божук О. А. Психокорекція порушень материнської прив’язаності як складова медико-психологічного супроводу вагітних в амбулаторних умовах

Анопрієнко О.В., Сорока Д.О. Медико-психологічні аспекти виникнення стресових станів у підлітків з хронічними захворюваннями

Аноприенко Е.В., Меркотан А.И., Ковальская Т.Л. Использование сенсорной интеграции в рамках психологической поддержки детей с онкогематологическими заболеваниями

Оверчук В.В  Особливості методів навчання у вищій медичній школі

Тімохіна Т.О. Диспансеризація жінок із захворюваннями тканин пародонта і залізодефіцитною анемією в період вагітності та післяпологовий період, як психологічна мотивація до відвідувань стоматолога

Скиба Ю.В. Вплив психосоматичних розладів на психоемоційний стан вагітних

Грицай Д.В. Медико-психологічні аспекти формування віктимної поведінки в підлітковому віці

Трачук Л.Є. Особистісні детермінанти комплаєнсу пацієнтів з артеріальною гіпертензією та їх психокорекція

Гамедова О.І. Психологические аспекты метода кенгуру отделения недоношенных детей

12:30-13:00

Перерва

13:00-14:00

Збори лікарів-психологів Київської області

14:00-14:30

Перерва, реєстрація делегатів З’їзду Української асоціації лікарів-психологів

14:30-16:00

Позачерговий З’їзд Української асоціації лікарів-психологів

25 ЖОВТНЯ 2014 р.  (субота)

9:30-10:00

Реєстрація учасників. Акредитація ЗМІ

(кафедра загальної і медичної психології НМУ імені О.О.Богомольця)

10:00-12:00

ПЕРША ЛІНІЙКА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 

Головань Ганна

Майстер-клас: «Сон та життєвий сценарій»

 

Костевич Вероника

Мастер-класс «Телесно-двигательная релаксация для взрослых и детей»

 

Львова С.Ю.

Мастер-класс: Насыпная мандала «Единоборство с драконом»

 

Мідляр В.В.

Мастер- класс «Исцеление прикосновением»

12:00-12:30

Перерва на каву

12:30-14:30

ДРУГА ЛІНІЙКА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 

Прыгунов Г. Ю.

Мастер-класс: «Жизненные ценности и ценность жизни»

 

Старовойтов А.В.

Мастер-класс: «Коррекция последствий психологической травмы методами системной арт-терапии»

 

Плетка О.Т.

Майстер-клас «Завітайте у казку: використання казкотерапії в консультуванні»

 

Папета О.В. 

Майстер-клас «Ключові підходи в проведенні занять у театральній студії «Майстерня Радості» з дітьми, що мають психосоматичні захворювання»

 

Поладко Анна

Мастер-класс «Акварель наших переживаний»

14:30-15:00

Перерва

15:00-17:00

ТРЕТЯ ЛІНІЙКА МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 

Демидюк Корній, Пригунов Георгій

 Майстер-клас:  «Сміхо- та клоунотерапія»

 

Тамакова Т. А.

Мастер-класс: «Доверяй своему телу, чтобы оно доверяло тебе!»

 

Шелестова А. В.

Мастер-класс: «После травмы:  упражнения, чтобы вернуться к себе»

 

Фирсель А.А., Иванов В.А.

Мастер-класс: «Долг, благодарность и свобода»

17:00-17:30

Обговорення проекту резолюції. Закриття конференції. Вручення сертифікатів

Виступ плейбек-театру “Déjà vu plus”