Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету міністрів України

ГО «Безбар’єрність»

ВГО «Українська асоціація лікарів-психологів»

КНП СОР "Обласний клiнiчний медичний центр соцiально небезпечних захворювань"

 

ТРЕНІНГ

Робота не walk, або чим страшний burnout і як не згоріти на роботі?

24 травня 2024 р.

 

Вид освітнього заходу: тематичне навчання (тренінг)

Формат заходу: особиста участь працівника сфери охорони здоров’я в освітній події у місці її проведення

Акредитація заходу: Всеукраїнський

Кількість балів: 10

Дата проведення заходу 24.05.2024 10.00

Учасники: лікарі всіх спеціальностей

 

Мова проведення освітнього заходу: українська

Місце проведення:  м. Суми,  КНП СОР "Обласний клiнiчний медичний центр соцiально небезпечних захворювань"

"

Тренери:

1) Анплеєв Андрiй Борисович - лікар психіатр, нарколог, психотерапевт, лікар-психіатр наркологічного відділення, лікар психотерапевт амбулаторно-поліклінічного відділення КНП СОР "Обласний клiнiчний медичний центр соцiально небезпечних захворювань"

 2) Гегешко Вiталiй Васильович – к.мед.н., лікар-психіатр, нарколог, лікар-нарколог блоку детоксикації та інтенсивної терапії Сумського обласного наркологічного диспансеру

 3) Божук Богдан Степанович – к.мед.н., доцент, лікар-психолог, президент ВГО «Українська асоціація лікарів-психологів»

 

Для реєстрації перейдіть за посиланням: https://forms.gle/odR7pmfXcEM7DjaLA

 

Мета заходу

Основна мета тренінгу – надати учасникам знання і інструменти для ідентифікації, запобігання та подолання професійного вигорання, а також формування стійкості до стресу на робочому місці.

Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються:

 • ·        Вміння ідентифікувати ознаки та причини професійного вигорання.
 • ·        Розвиток стратегій ефективного управління стресом.
 • ·        Навички планування часу та приоритизації завдань для запобігання перевантаженню.
 • ·        Вміння створювати здоровий робочий баланс.
 • ·        Розвиток емоційного інтелекту для підвищення взаєморозуміння у команді та запобігання конфліктам.

Опис структури заходу

·        Тренінг розрахований на 5 академічних годин і включає наступні сесії:

 • ·        Вступ та ознайомлення з проблематикою вигорання.
 • ·        Ідентифікація ознак та причин вигорання.
 • ·        Методи і техніки управління стресом.
 • ·        Планування часу та ефективне розподіл робочих завдань.
 • ·        Розробка індивідуального плану запобігання вигоранню.
 • ·        Вправи на розвиток емоційного інтелекту.
 • ·        Кейс-стаді та рольові ігри.
 • ·        Підсумки та обговорення.

·         

Загальний обсяг навчального навантаження

5 академічних годин

 

Форми і методи організації та проведення заходу:

 • ·        Лекції з використанням презентацій.
 • ·        Групові дискусії та обговорення.
 • ·        Рольові ігри та кейс-стаді.
 • ·        Вправи на самоаналіз і рефлексію.
 • ·        Практичні заняття з технік управління стресом.

Форми підсумкового контролю:

 

Тестування в режимі он-лайн за результатами тренінгу

(сертифікат отримають лише учасники, які наберуть не менше 70% правильних відповідей