Середа, 09 грудня 2015 20:41

Засідання Президії УАЛіП

9 грудня 2015 року відбулося чергове засідання президії УАЛіП.

Основним питанням порядку денного стало обговорення протоколу та пропозицій робочої наради з питань реформування системи підготовки лікарів за спеціальністю «медична психологія» та напрацювання пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальністю «Медична та психологічна реабілітація» галузі знань «Охорона здоров’я».

Нарада відбулася 3 грудня відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України №23-01-9/572 від 24.11.2015 р. під головуванням академіка НАПН України, завідувача кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Максименка Сергія Дмитровича.

У нараді взяли участь:

Васильєва-Линецька Лариса Яківна - професор кафедри медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук.

Владимиров Олександр Аркадійович - завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО, доктор медичних наук, професор, лауреат  Державної премії України в галузі, науки і техніки, заслужений лікар України

Маркова Маріанна Владиславівна - професор кафедри сексологіі, медичноі психології, медичноі та психологічної реабілітації, доктор медичних наук, професор

Пшук Наталія Григорівна - Завідувач кафедри  медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

Сокрут Валерій Миколайович - завідувач кафедри фізичної реабілітації Донецького національного медичного університету імені М.Горького, доктор медичних наук, професор

Табачніков Олександр Юхимович – професор кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор

Чабан Олег Созонтович - Завідувач кафедри психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор

Логінова Ірина Олександрівна – декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент

Божук Богдан Степанович – доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, президент Української асоціації лікарів-психологів, головний позаштатний спеціаліст за фахом «медична психологія» ДОЗ Київської ОДА, кандидат медичних наук

Коваль Ірина Андріївна – доцент кафедри психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент

Поліщук Олександр Юрійович – керівник Медико-психологічного центру Буковинського державного медичного університету, головний позаштатний спеціаліст за фахом «медична психологія» ДОЗ Чернівецької ОДА, кандидат медичних наук, доцент

Сидоренко Анастасія Юріївна - доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук

Лазуренко Олена Олексіївна – старший викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Після тривалого обговорення фахівці прийняли рішення, які направили на розгляд Міністерства охорони здоров’я України:

1.    Визнати існуючу систему підготовки лікарів-психологів такою, що ефективно формує професійну компетенцію фахівців, оскільки є комплексною та забезпечує паралельне оволодівання психологічними і медичними знаннями, вміннями та навичками;

2.    Пропозицію Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за фахами «медична психологія» та «психотерапія», професора Михайлова Б.В., щодо зміни системи підготовки лікарів за спеціальністю «медична психологія» на магістратуру з «медичної психології» для бакалаврів за спеціальністю «психологія», визнати недоцільною, економічно необгрунтованою та такою, що суперечить потребі держави в наданні населенню високоякісної медико-психологічної допомоги та реабілітації в системі охорони здоров’я;

3.    Враховуючи державну потребу у розвитку системи надання якісної медико-психологічної допомоги та проведенні високопрофесійної психологічної реабілітації, запропонувати Міністерству охорони здоров’я України відокремити фахи «медична психологія» та «психотерапія» з наступним призначенням Головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за фахом «медична психологія»;

4.    Вдосконалити розподіл меж професійної компетенції психолога, лікаря-психолога, лікаря-психотерапевта та лікаря-психіатра в системі охорони здоров’я України;

5.    Забезпечити можливість проходження лікарями-психологами спеціалізації за фахами «психотерапія», «сексопатологія» та «психофізіологія», як за державний кошт так і за кошти фізичних та юридичних осіб, а також забезпечити можливість проходження психологами закладів охорони здоров’я курсів з підвищення кваліфікації на базі закладів та факультетів медичної післядипломної освіти;

6.    Рекомендувати ввести до навчальних програм за спеціальностями «медицина», «медична та психологічна реабілітація» обов’язкової навчальної дисципліни «Психологія наслідків психотравмуючих подій» та збільшити кількість аудиторних навчальних годин з навчальної дисципліни «Медична психологія»;

7.    Об’єднати зусилля фахівців з медичної реабілітації та медико-психологічної реабілітації у створенні системи якісної підготовки фахівців, але зберегти при цьому незалежність існування кваліфікацій "лікар-психолог" та "лікар-реабілітолог";

8.    Розпочати активну роботу над розробкою стандартів вищої освіти за спеціальністю «Медична та психологічна реабілітація» галузі знань «Охорона здоров’я»

Присутні члени президії одноголосно підтримали дані рекомендації, причому думка фахівців, що взяли участь у нараді, повністю співпала з думкою УАЛіП, яка була направлена до МОЗ України (листи № Б-13646 і № Б-13647 від 27.11.2015 року.

 

Також, враховуючи надскладний та відповідальний етап в реформуванні спеціальності «медична психологія» та необхідність повної мобілізації зусиль усіх членів УАЛіП, Президія прийняла рішення про посилення вимог до членів Асоціації, а особливо до представників керівництва.

Відтепер, за невиконання взятого на себе повноваження або делегованого рішенням Президії  рішення та/або пропуск членом Президії засідання без поважної причини (про яку обов’язково мають бути заздалегідь повідомлені інші члени Президії) тягнутиме за собою:

При першому порушенні – попередження;

При повторному порушенні – відсторонення від виконання обов’язків члена Президії або іншої керівної посади в Асоціації та/або виключення з числа членів УАЛіП.