П'ятниця, 28 серпня 2020 01:32

Створено новий відділ УАЛіП

Літо – сезон відпусток та відпочинку. Однак це не про фахівців, які працюють у нас, в Українській асоціації лікарів-психологів!

Все літо ми активно працювали для того, щоб увійти в осінь з новими проектами та цікавими новинами в галузі психічного здоров’я.

Тому розпочнемо з найбільш цікавого і потрібного – в асоціації створений новий департамент – Департамент розвитку медичної та клінічної психології, який покликаний активно просувати ідеї медичної та клінічної психології у медичну практику. Структура департаменту налічуватиме низку відділів, а саме:

  • Відділ перинатальної психології, педіатрії, неонатології, акушерства та гінекології;
  • Відділ хірургічних патологій;
  • відділ внутрішньої медицини;
  • відділ геронтології та паліативної допомоги.

Даний перелік не є вичерпним, та буде доповнюватись.

Найактивнішу роботу продемонстрував відділ перинатальної психології. Під егідою асоціації між собою зібралися лікарі-психологи, які мають тривалий стаж практичної роботи в даному напрямку та прийняли рішення об’єднати зусилля, щоб допомогти і собі і майбутнім фахівцям якісніше структурувати звої зусилля та підвищити рівень психологічної допомоги. Керівницею відділу була обрана аспірантка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та лікар-психолог пологового будинку крупної медичної мережі Юлія Волянська.

Своїми основними завданнями відділ визначив:

  • Комунікативна функція професійного середовища медико-психологічної, акушерсько-гінекологічної, неонатологічної, анестезіологічної служби.
  • Висвітлення актуальних професійних заходів, організація науково-практичних конференцій, круглих столів, мастер- класів, семінарів з висвітленням науково-дослідницької роботи, що ґрунтуються напринципах доказової медицини.
  • Підвищення кваліфікації для молодих спеціалістів, отримання супервізійних консультацій та стажування в закладах охорони здоров’я.
  • Розробка медико-психологічних протоколів акушерсько-гінекологічної служби, локальної звітної та облікової документації, що на законодавчому рівні врегулюють професійну діяльність лікаря-психолога в закладах охорони здоров’я та в приватній практиці.
  •  

Керівництво асоціації активно підтримує діяльність новоствореного відділу та активно лобіюватиме його напрацювання на всіх доступних рівнях.

При цьому, розуміючи важливість підтримки  психічного здоров’я в загальносоматичній мережі, щиро запрошуємо усіх лікарів-психологів та клінічних психологів долучатися до нашої ініціативи та здійснити свій внесок у розвиток медичної та клінічної психології в Україні!

Наостанок, хочемо навести отримані відгуки від практикуючих лікарів – акушерів-гінекологів, які яскраво демонструють, що сучасна медицина не може працювати без якісно підготовленого фахівця з медичної чи клінічної психології.

Как акушер-гинеколог, руководитель акушерско-гинекологичной службы, вижу необходимость работы в штате врача-психолога, для качественной медицинской помощи на этапе планирования беременности, беременным женщинам, послеродовым женщинам. Психоэдукация помогает обойти множество состояний, а если у женщины есть чувство тревоги- качественно оказать помощь. Каждый врач занимает свою нишу в этой службе на благо нашим пациентам.

Врач акушер-гинеколог Явтушенко Елена Станиславовна

***

Я як лікар акушер-гінеколог з багаторічним досвідом роботи в акушерському стаціонарі та жіночій консультаціі можу сказати , що без психолога нам дуже важко допомогти жінкам з перинатальними втратами, післяпологовими депресивними станами, яких надалі стає все більше, з тривожними станами під час вагітності. Співпраця з перинатальними психологами - це запорука позитивного результату у виношуванні дитини, пологах та післяпологовому періоді і періоді грудного вигодовування.

Лікар акушер-гінеколог Крушинська Олена Юзефівна

***

В ежедневной работе с беременными женщинами, мне как врачу акушеру-гинекологу встречаются разные эмоциональные состояния, одна женщина бодра, полна сил и уверенности у другой диаметрально противоположно- полно страхов, волнений, переживаний на фоне общего благополучия течении беременности, в таких случаях всегда даю рекомендации о консультации врача-психолога, что-бы специалист мог оценить состояние женщины и помочь ей, если на то требует ситуация. Искренне убеждена, что только комплексным подходом , мы врачи можем качественно работать и оказывать помощь нашим пациентам.

врач акушер-гинеколог Фахрутдинова Татьяна Дамировна

***

Работа штатного психолога в родильном доме позволяет избегать или своевременно предотвращать у наших пациенток проявления различных психо-эмоциональных состояний, которые связаны с беременностью, родами и их новой ролью матери. Пациентки акушерских стационаров достаточно часто пользуются помощью психологов в родильных домах. И хорошо, когда психолог может оказывать ее по первой необходимости. Это значительное подспорье и нам акушерам- гинекологам в работе.

Врач акушер-гинеколог Попова Наталья Юрьевна

***

Здоро́вье — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Это определение которое дает на ВООЗ. В нем четко написано, что здоровье-это не только физическое, а и ДУШЕВНОЕ и СОЦИАЛЬНОЕ благополучие!

Медицина в нашей стране устроена таким образом, что врачи занимаются исключительно физическим здоровьем. И как бы мы, врачи, не били себя в грудь со словами «я сам могу быть психологом своему пациенту», ни один врач в нынешних условиях не в состоянии беспокоится о душевном благополучии своего пациента. Иначе говоря, если врач таки уверен, что он еще и психолог то, на мой взгляд это моежт говорить либо о том, что он глубоко заблуждается в этом, либо врач имеет очень много свободного времени и может позволить себе уделить 1 пациенту огромный кусок времени.

Почему-то в нашей медицине считается нормальным, если к лечению сложных пациентов привлекаются любые другие смежные специалысты, кроме психолога. Психологическое состояние в комплексе получения хорошего эфекта от лечения недооценивается, а соответственно обсецениваются душевные переживания пациентов.

Вместе с тем, о неоходимости психологической помощи пациентам , опять же по моим наблюдениям, стала понятна в первую очередь гастроентерологам. Именно врачи этой спецальности в обязательном порядке консультируют своих пациентов у психологов, т.к. первопричиной многих гастро-заболеваний является именно психо-соматический статус пациентов.

Работая с пациентами гинекологического ( в том числе детская гинекология) и акушерского профиля могу с уверенностью сказать, что психолог в работе с такими пациентками часто бывает именно не заменим.

Как врач акушер-гинеколог я хотела бы к лечению следующих нозологий привлекать психолога:

•             Невынашивание беременность

•             Угзроы прерывания беременности и угроза преждевременных родов

•             Ранние и поздние гестозы во время беременности

•             Антенатальные и перинатальные потери ( при этих ситуациях не предоставить пациентке помощь психолога-это просто преступление со стороны государства!)

•             Послеродовый период, послеродовые депрессии

•             Хронические воспалительные и невоспалительные заболевания женских половы органов

•             Онкологические заболевания

•             Нарушения менструального цикла у взрослых и подростков

Перечисленные ситуации –это далеко не все случаи, когда необходима помощь квалифицированного психолога, которые должен быть в составе бригады-врачей, оказывающих помощь пациентке.

Часто возникают ситуации, когда психологическая помощь необходима не только пациентке, а и ее семье. Т.е. семейное консультирование тоже крайне важно для получения полного эффекта.

Если мы стремимся к тому, чтобы действительно излечить пациента от заболевания то мы должны использовать все необходимые для этого ресурсы и на данном этапе ресурс психолога в гос медицине практически не используется.

По моему мнению, работа психолога в гос учереждении могла бы быть направлена на :

1.            Лечебная работа с пациентами и их семьями, а так же работа с конфликтными пациентами с целью продуктивного разрешения конфликтных ситуаций

2.            Работа с мед персоналом  ( работа направленная на улучшение взаимодействия сотрудников между собой, персонала с пациентами, образовательная работа для персонала, личное консультирование персонала при возниконовении сложных ситуаций в колективе или с пациентами, организация всевозможных тренингов личностного роста с привлечением специалистов из вне при необходимости)

3.            Сотрудничество с социальными центрами и службами

Скорее всего, это не все направления в работе, которые будут необходимы для качественного оказания мед помощи и эффективной работы мед учереждения. Уверенна, что спектр работы психолога будет расширятся по мере необходимости и в зависимости от возникающих вопросов в ходе работы.

Надеюсь это мое письмо достаточно аргументировано для принятия наиболее правильного, на мой взгляд, решения.

С уважением

Врач акушер-гинеколог и детский гинеколог Фатима Хананова

***

Я хочу написати про свій досвід роботи з лікарем-психологом. Мене звати Яна і я акушерка пологового відділення. За час своєї професійної діяльності я мала можливість працювати в пологовому відділенні де не було психолога, а трішки згодом і з лікарем-психологом, тому маючи порівняння можу поділитися своїм досвідом. Особисто я бачу для себе багато позитивних моментів в тому, що в нас є психолог- це значно полегшує мою роботу. Дуже важливо для роділлі психо-профілактична підготовка  в пологах, яку акушерка за відсутності партнера надати не може коли в нас декілька пацієнток.   Не мало важливо те, що психолог має медичну освіту і може пояснити вагітній правильно процес, що з нею відбувається. Побувши присутньою на  багатьох консультаціях в пологовій залі я для себе, як акушерки і жінки, зробила  багато позитивних висновків.  Дуже важливо для жінки присутність "близької" людини, якою стає психолог навіть за присутності партнера на пологах. Психолог допомагає не тільки родділі, а й партнеру правильно себе вести в пологах, бо не мало важливо, як пацієнти "бачать" свої пологи, і як позитивні емоції впливають на результати нашої спільної і злагодженої роботи. В останній час дуже часто  значно зменшилася кількість медикаментозного знеболювання, якщо в пологовій залі присутній психолог. Я  рекомендую відвідувати школи відповідального батьківства, де є і лекції лікаря-психолога, саме ЛІКАРЯ.   Мені комфортно в роботі коли є лікар-психолог - я однозначно знаю, що пацієнт в надійних руках. Є безліч переваг психолога, але здорова мама та дитина- основна наша мета.