МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, Голова вченоъ ради медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), іноземний член Російської академії освіти (РАО), дійсний член Європейської академії природничих наук (ФРН. м. Ганновер), голова Товариства психологів України, голова експертної ради ВАК України з психологічних наук, член науково-методичних рад Головного Управління державної служби України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, член експертної ради з гуманітарних і соціальних наук при Державній акредитаційній комісії України. 
Автор 640 наукових праць, із них 26 монографій, 17 підручників і 32 навчальних посібників, автор першого в Україні підручника «Психологія особистості» та підручників для вищої школи – «Загальна психологія (українською – 4 перевидання, російською – 7 перевидань, та англійською мовами), «Експериментальна психологія», «Військова психологія», «Генетична психологія», «Медична психологія», «Патопсихологія» та інші. Підготував 38 докторів і 178 кандидатів психологічних наук. 
     Відомий вчений у галузі загальної, генетичної, медичної, вікової, педагогічної психології та методології і теорії розвивального навчання; ним розроблено і обґрунтовано принципи побудови екпериментально-генетичного та генетико-моделюючого методу. 
 
Формуючі та діагностичні методи, розроблені С.Д. Максименком, занесено до Європейського банку дослідницьких процедур в галузі лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (м. Мюнхен). Як член Міжнародної Ради психологів, С.Д.Максименко є координатором досліджень щодо розроблення та використання експериментальних методів у сфері навчання та розвитку особистості. На основі циклу теоретико -експериментальних робіт та генетико-моделюючого методу під керівництвом С.Д.Максименка створена наукова школа генетичної психології. 
     Нагороджений орденами «Знак пошани», «За заслуги» III ступеня (2004 р.), «За заслуги» II ступеня (2011 р.), медалями «За сумлінну працю» та Альберта Швейцера Європейської академії природничих наук (ФРН, м. Ганновер), почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету Міністрів України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.